privacy policy

 1. Algemeen 

Stichting Helpdigitaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er steeds zorg voor dat de (persoons)gegevens die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij gegevens verwerken, die gerelateerd zijn aan uw persoon en die het mogelijk maken om u op directe of indirecte wijze te identificeren (hierna genoemd “persoonsgegevens”). In het bijzonder, leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, delen, beschermen, waarom wij deze verwerken, hoe lang wij deze zullen bijhouden, wat er na afloop van deze termijn met uw persoonsgegevens gebeurt en wat uw rechten zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze verschillende diensten, websites en mailing dewelke worden voorzien, gefaciliteerd of gebruikt door en namens ons.

Indien u dit privacybeleid aanvaardt, betekent dit dat u akkoord gaan met onze verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen bepaald in dit beleid. 

 • Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

Helpdigitaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en treedt op als de gegevensverantwoordelijke. Doorheen dit privacybeleid hebben alle verwijzingen zoals “wij”, “ons” of andere afgeleiden betrekking op Helpdigitaal.

 • Hoe kan ik jullie contacteren?

Wij vinden transparantie in het verwerken van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Voor al uw privacy gerelateerde vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Milah Wouters, die optreedt als ons privacy contactpunt. 

U kunt Milah Wouters bereiken per e-mail op milah@helpdigitaal.nl

 • Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hierbij vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke rechtsgrond(en) wij hierbij beroep doen, de doelen van onze verwerking en de toepasselijke bewaartermijn(en) van uw persoonsgegevens. 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van uw interactie met ons, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor -en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Locatie- en adresgegevens;
 • Op welke verwerkingsgronden doen wij beroep?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor legitieme doeleinden en zullen deze nooit verwerken op een wijze die hiermee niet overeenstemt. 

Afhankelijk van uw interactie met ons, doen wij beroep op één van volgende rechtsgronden: uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst of de voorbereiding daarvan op uw verzoek, de naleving van een wettelijke verplichting of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) behoudens bij tegenstrijdigheid met uw belangen of grondrechten en vrijheden.

 • Wat zijn de doelen van onze verwerking?

Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt.

In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering en terbeschikkingstelling van één of meerdere van de volgende specifieke diensten: zorginstellingen een tablet aanbieden waardoor bewoners weer verbonden worden met hun dierbaren. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten, het meten van onze klantentevredenheid via enquêtes of andere soorten bevragingen, het beantwoorden van vragen of oproepen en het algemeen contact over onze diensten.

 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar.

Onmiddellijk na het verstrijken van deze termijn, verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, behoudens indien de wetgeving ons verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren voor een langere termijn. In dergelijk geval, verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens meteen na afloop van die langere termijn.

 • Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend met onze IT partners delen om de doelen zoals hierboven benoemd bij 4, te vervullen. 

 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te allen tijde beschermen. Om deze bescherming te kunnen garanderen, hanteren wij een aantal technische en organisatorische maatregelen om een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook een verlies of enige schade te voorkomen. 

 • Wat met cookies?

Deze website maakt gebruik van analytische cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten (zoals vermeld onder punt 4.C) kunnen verbeteren.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Cookies en advertenties

Wij gebruiken geen marketing of tracking cookies.

 • Wat zijn uw rechten?

Helpdigitaal vindt uw rechten belangrijk. U beschikt steeds over de volgende rechten in verband met de verwerking die wij uitvoeren van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens indien u vermoedt of vaststelt dat deze niet correct zijn;
 • Recht op vergetelheid, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of indien u wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (als rechtmatige basis) en u deze intrekt;
 • Recht om de verwerking te beperken, bijvoorbeeld wanneer u vaststelt dat de verwerking van uw persoonsgegevens alsnog onrechtmatig blijkt:
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • Recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u kan een kopie van de persoonsgegevens vragen die wij verwerken om deze over te dragen aan een derde partij.
 • Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons steeds bereiken om gezamenlijk een oplossing te vinden (zoals vermeld onder punt 3.). 

Verder kunt u steeds een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) als bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt de AP bereiken via:

Tel. 088 – 1805 250

Klacht melden bij de AP

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  Den Haag

NEDERLAND

 1. Wanneer wijzigen wij ons privacybeleid?

Dit privacybeleid kan op ieder ogenblik worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig te bekijken. Belangrijke wijzigingen worden steeds op duidelijke wijze kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld via een update op de homepagina van onze website.

De laatste wijziging dateert van 20 april 2020.