20% minder vaak bezoek in verpleeghuis sinds corona lockdown.

Nu we weer naar onze ouderen mogen, komt naar schatting een op de vijf naasten minder op bezoek dan voor de eerste corona lockdown in maart. Dat meldt de Universiteit Maastricht (UM) na recent onderzoek samen met het Radboudumc in Nijmegen.

De resultaten komen uit een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc, waarin 76 verpleeghuislocaties in Nederland worden gevolgd. Uit de laatste meting, van begin oktober, blijkt volgens de UM dat reguliere activiteiten in de meeste verpleeghuizen weer zoveel mogelijk in gang zijn gezet.

De inzet van vrijwilligers blijft echter wel achter, vooral omdat zij zelf wegblijven uit het verpleeghuis. Verder is de werkdruk die medewerkers ervaren sinds de eerste coronagolf in de meeste verpleeghuizen niet afgenomen en is het ziekteverzuim hoog. “Dit lijkt mede gerelateerd te zijn aan de angst voor en het voorkomen van nieuwe besmettingen”, aldus de universiteit.

Als sprake is van een coronabesmetting, willen de verpleeghuizen niet weer (volledig) op slot voor bezoek. Toch kunnen ze niet garanderen dat er geen bezoekverboden meer zullen komen, zo geven ze volgens de onderzoekers aan. “Voor veel verpleeghuizen is het lastig laveren tussen het welbevinden van de bewoners aan de ene kant en anderzijds het belang van infectiepreventie. Er heerst dan ook grote onzekerheid over de omvang en impact van deze nieuwe coronagolf, zowel voor bewoners, naasten als medewerkers.”

Om nu toch in contact te blijven met je naasten in zorginstellingen kan je naast vaker langs gaan ook de mogelijkheid bieden om te gaan beeldbellen met helpdigitaal!

Link onderzoek: klik hier